Avenalis

1 012 odberateľov 🙂
 

Meditácia - Anjelska škola

70 videí 3 150 zhliadnutí

angels & frequency

110 videí 185 zhliadnutí

Meditation

97 videí 48 zhliadnutí

Ascention of Earth and Humanity

1 869 videí 718 zhliadnutí

GAIA

4 928 videí 1 166 zhliadnutí
 

SHIFT

614 videí 30 zhliadnutí

Schumann Frequenz 

146 videí 943 zhliadnutí
 
1 245 videí 495 zhliadnutí

COSMIC WAVES-EVENT

115 videí 23 zhliadnutí

New Earth

55 videí 32 zhliadnutí
 
 
102 videí 1 457 zhliadnutí

Slovensko

130 videí 103 zhliadnutí

Najnovšie video: 

Vzostup Zeme a ľudstva 2/2019

https://www.youtube.com/watch?v=-rnwTzbrYW0&list=PLv7_fmLPieFDmX_uhMu00NjjmcF34FV1d&index=2&t=28s