Zriaďovateľom Lotus centra je Združenie DOTERRAČIK

Cieľom Združenia je:
podpora upevňovania a udržiavania zdravia pomocou prirody a prirodnýcch pripravkov, samoregulácie a samouzdravovania. Združenie si taktiež dáva za cieľ 

oboznámit' širokú verejnosť o používaní  prírodných esenciálnych olejov terapeutickej triedy CPTG s cieelom dosiahnutia trvalého fyzického a psychického zdravia a pohody.

Za účelom naplnenia tohto ciel'a občianske združenie organizuje a zabezpečuje výchovné, vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia, semináre a školenia, realizuje publikačené a konzultačné aktivity a uskutočňuje iné podporné aktivity.

Kontakt: 0944243728