Vedomé ja - vedomé chudnutie, regeneračný pobyt

Miesto: PIEŠŤANY , Winterova 3 Leierov dvor
Termín: 10. 9. – 14. 9. 2018 Heart
 
LOTUS rozvojové a vzdelávacie centrum Bratislava pripravil pre záujemcov o vedomé chudnutie a regeneráciu štartovací relaxačný pobyt v kúpeľnom mestečku Piešťany. Pôjde o cyklus ozdravných pobytov s cieľom posiľniť imunitný systém, reštartovať všetky fyziologické funkcie a príjemným spôsobom aj chudnutie a celkovú regeneráciu tela.
 
Súčasťou programu sú každodenné cvičenia, jóga, pobyt v prírode, prednášky, terapie, masáže a meditácie, s možnosťou bahenných kúpeľov, plávania a ďaľších procedúr. 5 dňový pobyt bude zameraný na zdiagnostikovanie tela i duše, nastavenie osobného programu regenerácie a chudnutia a vhodné začlenenie do spoločného programu. Počas pobytu sa účastníci stravujú vegetariánsky, vegánsky, alebo sú len na ovocno-zeleninových šťavách s cieľom maximálne ozdraviť, detoxikovať organizmus a dospieť ku počiatočného aktivnemu procesu zdravého chudnutia.
 
Pobyt je zameraný nielen na telesnú schránku človeka, ale aj duševnú, duchovnú bez ohľadu na jeho osobné skúsenosti.
V záväznom dotazníku sI každý záujemca sám vyplní o čo všetko má záujem a je oboznámený, čo je na pobyte žiadúce. Celý pobyt je pod dozorom odborníkov, lektorov a terapeutov, ktorí budú zodpovedať za celý priebeh pobytu a čo najlepšie naštartovanie ozdravného procesu účastníkov.
 
Radi vám pošleme podrobnejší program a informácie, píšte na lotuscentrumstaremesto@gmail.com, registrácia do konaca mája!
😍