ŽIVA centrum je rozvojové a vzdelávacie centrum

v Bratislave Starom meste, ktoré sa zaoberá aktivitami

rozvíjajúcimi telesné, duševné a duchovné zdravie ľudí.

Je to priestor pre osobnostný rast, či skupinovú spoluprácu a zdieľanie, workshopy, semináre, prednášky, cvičenia, či len príjemný rozhovor pri šálke čaju s priateľmi.

Radi odprezentujeme, alebo dáme priestor akýkomuľvek dobrému nápadu, produktu, či technike, alebo prezentácii, ktorá ľudí harmonizuje, vzdeláva, uzdravuje.

 

Kontakt: +421 944243728

RODOSVET o.z.

www.lotuscentrum.com

 

 https://www.facebook.com/ZIVACentrumBratislava