AVENALIS duchovné a vzdelávacie centrum v Bratislave

"Život je zmena.....

ak ju neprijmeme, nejdeme so základným zákonom Univerza, kozmu,  s večným pohybom....všetko sa hýbe, planéty, bunky, deje....        všetko v našich životoch sa neustále mení, aj my sa meníme....           a keď pripustíme zmeny a aplikujeme ich do života, nepriečime sa im, je to jednoduchšie.....učí nás to pokore, úcte k sebe i k druhý, ku prírode....Prijala som do svojho života veľkú zmenu a ON odo mňa odsekol všetko čo ku mne nepatrí a ľudí, ktorí to nemysleli so mnou úprimne.....inak sa už totiž nedá....v týchto časoch transformácie a vysokých energií..... toto rozvojové a vzdelávacie centrum pokračuje vo svojej práci trochu v inej forme.....bude ako vždy plné noviniek, ale aj udalostí na ktoré ste si zvykli a obľúbili si ich......

vždy tu budem pre vás priatelia!

Krásne leto, užívajte prírody a oddychu"......😍 

s láskou Avenalis