Anjelská škola- I.cyklus, zasvätenie pre nových záujemcov

 

 

Milí milovníci anjelov a svetelných bytostí,

milí kandidáti na Anjelské zasvätenie a schopností počuť, vidieť a cítiť vyššie svetelné bytosti máme každý z nás prirodzene v sebe, pretože sa s nimi rodíme ako Božské bytosti tu na Zemi. Hovoríme im vnútorné zmysly.
Každý z nás ich však má inak rozvinuté, záleží na jeho osobnom duchovnom rozvoji a pláne Duše. Práve v Anjelskej škole si rozviniete tieto Vaše schopnosti a to zasvätením v štyroch stupňoch duchovného vzdelávania.

1.stupeń sa uskutoční v sobotu dňa 23 .6 .2019 od 10.00 do 17.00
Zasvätenie Archanjelom Sandalfonom, Urielom, Gabrielom a Jofielom
V úvode do Anjelského zasvätenia budeme prebúdzať Vaše éterické, emocionálne a myšlienkové telá a čakry a komunikáciu 
s patričnými svetelnými bytosťami a Matkou Zem. Naučíme sa dobre uzemňovať a čerpať zo sily a informácií Matky Zeme. Aktivujeme svoju Zemskú čakru a koreńovy systém a previbrujeme na nové zemské frekvenie. Ukotvíme v spodných čakrách frekvencie 4. a 5. dimenzie a prijmeme ich nové kódy a informácie.

2.stupeń sa uskutoční v sobotu 21. 7. 2019 od 10.00 do 17.00
Zasvätenie Anjelom strážnym, Archanjelom Rafaelom, Chamuelom a Hanielom a Archanjelom Michaelom a Razielom
Druhý stupeň vzdelávania bude zameraný na naše astrálne telá a anjelov strážnych a aktiváciu Kristovho vedomia a vyšších čakier a svetelných tiel: duchovného a vesmírneho a komunikáciu s ich svetelnými sprievodcami, archanjelmi. Naučíme sa správne pracovať s kozmickou energiou, so svojou Božskou osou a naplno sa otvoríme jasnovideniu, jasnopočutiu a jasnocíteniu. Ukotvíme vo vyšších čakrách frekvencie 4. a 5. dimenzie a prijmeme ich nové kódy a informácie.

3.stupeň sa uskutoční v sobotu dňa 18. 8 .2019 od 10.00 do 17.00
Zasvätenie archanjelom Zadkielom, Metatronom a Melchizedekom
Tretí stupeň definitívne otvorí náš lotus, koreňovú čakru a vyšší čakrový systém až po 12. čakru a aktivizuje naše spojenie s Vyšším Ja a vyššími svetelnými sprievodcami a učiteľmi. Prijmeme plán Duše a jej úlohy a nastúpime cestu Vyššieho duchovného učenia.

4. stupeň sa uskutoční v nedeľu dňa 15. 9. 2019 od 10.00 do 17.00
Zasvätenie Vyšším Zborom svetelných Majstrov a učiteľov
Vrcholom zasvätenia bude plná aktivácia tretieho oka a hviezdy Neba, prijatie Vyšších duchovných učiteľov a sprievodcov, reštartovanie vesmírneho a kozmického tela a svetelnej mriežky a práca so zlatým trojuholníkom, kompletné previbrovanie na energie 5 dimenzie.

Záujemca o Anjelské zasvätenie absolvuje všetky štyri celodňové workshopy, vždy jeden za mesiac, každý v cene 44 eur /podľa anjelskeho doporučenia/ v čase od 10.00 do 18.00 s obednou prestávkou v Anjelskej škole v Bratislave v ŽIVA rozvojom a vzdelávacom centre na Mlynských Nivách 34, pracuje sa v skupinke do 10 ludí. Najbližšia zastávka Košická trolejbusov 202,212, možnosť parkovania. Registrácia do 17.6. na avenalis11@gmail.com

 

Teší sa na vás AVENALIS HEART ♥️🙏

AKCIA NA fB: https://www.facebook.com/events/612321305932332/permalink/612324495932013/

 

 

 

 

Archanjelské zasvätenie - 2.CYKLUS pre pokročilých NOVá SKUPINA !!

Milí milovníci anjelov a meditácie,

je tu pokračujúci druhý cyklus duchovného vzdelávania pre absolventov ZáKLADNéHO CYKLU ANJELSKEJ šKOLY,
štyrI nové workshopy pre ďaľší duchovný rozvoj a harmonizáciu tela, ducha a duše 

1.ARCHANJELSKÉ zasvätenie - v nedeľu 17.11.2019
od 10.00 do 17.00 v Studiu ZWENG, Prešovská 45 BA Ružinov
Na úvod si zopakujeme meditáciu na základných sedem čakier a ukotvenie v Matke Zemi a poputujeme do 9.vesmírnej čakry, sídla našeho vyššieho JA a Duše a do najvyšších čakier svetelného systému, budeme putovať cez Vyššie Ja do čakier 10. - 12. až 13 zjednotenej čaky a mapovať ich a zároveň pracovať s Božskou energiou a vyššími svetelnými sprievodcami a učiteľmi a liečiť sa.

V 2. ARCHANJELSKOM zasvätení sa oboznámime s horizontálnymi svetelnými kruhmi ľudskej aury a ich a svetlom a významom, budeme meditovať vo vysokých frekvenciách ich svetla a spoznávať ich. Zároveň tým budeme svoju auru posiľňovať a čistiť a tým sa bude previbrovávať na vyššie frekvencie.

V 3. ARCHANJELSKOM zasvätení sa naučíme viac o aure a 12 svetelných kanáloch - meridiánoch, ktorými prúdi kozmická, božská energia a najdôležitejšie body na týchto dráhach, ktoré schovávajú dôležité informácie a tajomstvá našej vnútornej sily a zdravia.
Predstavíme si aj najstaršie učenie o svetelnej štruktúre človeka - KABALE.

V 4. ARCHANJELSKOM zasvätení budeme pokračovať v štúdiu KABALY a Stromu života, naučíme sa všetko základné o desiatich sefirách, kruchoch svetla a strážcoch, archanjeloch, ktorí ich strážia, ako aj významoch sefír, ako vplývajú na naše fyzické, duševné a duchovné zdravie. Budeme sa do nich ponárať a vibrovať na veľmi vysokých frekvenciách. Táto vysoká škola svetla nie je pre každého.....po prečítaní týchto riadkov bude samotná Vaša duša cítiť, či je pripravená tieto informácie prijať a či sa chce posunúť do vyšších úrovní vedomia.
Termíny ďaľších troch zasvätení si dohodneme osobne na prvom stretnutí. Teší sa na Vás
AVENALIS
Registrácia do 31.10. na avenalis11@gmail.com

Cena jedného workshopu: 55 eur

Teší sa na vás Avenalis Heart 😇😍

Archanjelské zasvätenie - 3.transformačný CYKLUS

Milí absolventi 1. a 2.cyklu Anjelskej školy,

zažívame fínálnu etapu trasformácie a vzostupu, ľudia cítia vzostupné symptómy, Zem sa rapídne mení, rýchlosť stúpa....vstúpili sme na prahu nového roka do nového cyklu zlatého svetla a naše fyzické telá a duše dostávajú zabrať....  no energie budú ešte gradovať a konfrontovať nás na všetkých úrovniach....nezostáva nám nič iné len ďalej na sebe pracovať,a spoznávať novú dobu a jej energie, neustále sa očisťovať, meditovať, cvičiť a vybalansovávať sa.....sú okolo nás viditeľní aj neviditeľní sprievodcovia svetla a pomáhajú nám previbrovávať a posilniť svoju auru, čakry a naše spojenie s najvyššou silou....budeme pracovať s Modrým Božským lúčom nášho otca stvoriteľa, s jeho ženským aspektom, s diamantovým transformačným svetlom a všetkými svetelnými sprievodcami Vzostupu a so všetkými jeho aspektami, aby náš každodenný život bol naplnený a v harmónii v nasledovných termínoch:

v sobotu 13.4. , 11.5., 8.6. a 29.6. od 10.00 do 17.30

Potvrďte prosím váš záujem do 10.4. na avenalis11@gmail.com

 AKCIA NA FB:https://www.facebook.com/events/382794935786033/

Podujatia Anjelskej školy-rozvrh skupín

 

Anjelská škola začiatočnícka skupina: I.anjelské zasvätenie

v sobotu 23.3. 2019 od 10.00 do 17.30 👍

Akcia na Fb:

https://www.facebook.com/events/549004042238705/

prihlášky do 15.3.2019 na avenalis11@gmail.com

 

 

Archanjelské zasvätenie II cyklus 🙂 nová skupina 

v nedeľu : 24.2.2019 od 15.00 do 19.30

https://www.facebook.com/events/346786542808842/

prihlášky do 15.2. 2019

 

Archanjelské zasvätenie III. cyklus ❤ nová skupina

v sobotu : 13.4. 2019 od 10.00 do 17.30 

prihlášky do 10.4. 2019

https://www.facebook.com/events/382794935786033/

 

ANJELSKé SVETLO LIEčI-CELODŃOVý WORKSHOP PRE VEREJNOSť v sobotu 2.marca 2019

Srdečná pozvánka na anjelský deň s AVENALIS HEART...
Anjelské svetlo lieči /pre záujemcov aj bez skúseností /

Program:

10,00 – 13,00 - Úvodný anjelský kruh, práca so svetlom - Zoznámenie sa so svetlom anjelov a ochranným svetlom svetelných strážcov - Anjelská meditácia s anjelom strážnym, vstup do chrámu duše - Anjelské liečenie 
13,00 – 14,00 Obed (kompletné menu) 
14,00 – 17,00 - Anjelské prosby, želania, afirmácie - Návod, ako správne komunikovať s anjelmi - Výklad anjelských kariet, posolstvo pre každého účastníka kurzu - Anjelský channeling, ako dostávať odpoveď na každú otázku - Anjelská meditácia srdca, meditácia nebo – zem, komunikácia so srdcom Zeme

Lektor: Avenalis Heart Cena: 36,- Eur (v cene je obed)

adresa a miesto kurzu: hotel Tatra, nám. 1. Mája 5, Bratislava 


Počet účastníkov je obmedzený na 20 osôb.

Záujemcovia o kurz sa môžu prihlásiť na tel. čísle redakcie: 0905 382 901 ♥️

 

 

 

 

Liečivé svetlo archanjela Rafaela
16 /článok nájdete v novej Jasnovidke, Liečiteľovi/

Archanjel Rafael patrí ku štyrom hlavným archanjelom, ktorí pomáhajú ľuďom na Zemi. Je známy svojim zamatovo zeleným svetlom, uzdravuje fyzické telo, dušu, ale aj vzťahy. všetko, čo potrebuje uzdraviť, zharmonizovať. Je jedným z archanjelov živlov a má na starosti vzduch. Najjednoduchším spojením s jeho liečivou silou je pre človeka príroda. Už krátky pobyt v zeleni, vo vôňach prírody, v objatí stromov nás uzdravuje. Rafael sa demonštruje vo vzduchu a v celej prírode, v zeleni. Spravuje svetovú stranu na východe, takže keď si chceme spraviť oltárik k tomuto mocnému archanjelovi, tak ho orientujme na východ. Vhodná je zelená sviečka, ale keď ju nemáme, tak aj biela, ku nej môžeme priložiť obrázok Rafaela, alebo modlitbičku pre neho. Je dôležité mať aj svoj malý oltárik, kde sa zvykneme modliť, meditovať. Na tomto mieste sa kumuluje potom svetlo bytostí ku ktorým sa modlíme. Čím častejšie a vrúcnejšie sa ku svetelným bytostiam prihovárame, tým sa tvorí silnejší svetelný kanál na tomto mieste a tento priestor sa stáva liečivým svätostánkom. Blahodarne sa tam spí a uzdravuje. Ako privoláme archanjela Rafaela? Jednoducho: „volám ťa archanjel Rafael, pristúp prosím ku mne a zošli na mňa svoje zamatovo zelené liečivé svetlo“ ďakujem.“ Vizualizujeme si zelenú guľu svetla a my sme uprostred, zotrváme v ňom dostatočne dlho, aby sa bolesť, či problém odstránil... Ideálne je Rafaela privolať pred zaspaním, prihovoriť sa mu... popracovať aspoň 5 až 10 minút s jeho svetlom a vojsť s jeho energiou do spánku. Liečenie bude o to intenzívnejšie počas noci. Archanjeli nás každú noc ošetrujú, hoci si to neuvedomujeme. Ak ale si ich zvlášť privoláme, nezabudnime im poďakovať. Archanjel Rafael je jedným z troch archanjelov srdca spolu s Chamuelom a Hanielom a je takzvaným Božským lekárom. Uzdravuje ľudské srdcia na ich najhlbších úrovniach. 
Ak sa chcete presvedčiť o jeho upravujúcej sile, príďte na celodenný, praktický workshop Anjelskej školy v nedeľu 16. júna 2019 v hotely Tatra v Bratislave. 
Teší sa na vás

AVENALIS HEART

• Anjelská škola v Bratislave, anjelské terapie a liečenie, anjelské karty • Meditácia • Cesta duše - výklad z dátumu narodenia • Skupinová a individuálna terapia, práca s egom, s vyšším Ja • Energoterapeutické a detoxikačné masáže • Tibetské misy • Čakrová liečba • Telové a ušné sviečky • Bankovanie • Bezplatné poradenstvo

www.anjelske.estranky.sk 
www,facebook.com/Avenalis
www.lotuscentrum.com

LIEČENIE SVETLOM ARCHANJELA RAFAELA
Program: 10,00 – 13,00 - Privítanie účastníkov, kruh lásky, uzemnenie, práca sč akrami - Predstavenie archanjela Rafaela a meditácia s jeho zeleným svetlom - Výklad kariet archanjela Rafaela 13,00 – 14,00 OBED 14,00 – 16,00 - Modlitba ku Rafaelovi - Liečenie svetlom archanjela Rafaela (liečenie všetkých účastníkov kurzu)
12. máj 2019 (nedeľa)

Praktický workshop, kde sa naučíte, ako pracovať s liečivými energiami vesmíru.
Lektor: Avenalis Cena: 36,- Eur (v cene je obed, výklad kariet, individuálne liečenie) Adresa: hotel Tatra, nám. 1. Mája 5, Bratislava Záujemcovia o kurz sa môžu prihlásiť na tel. čísle redakcie:

0905 382 901 Maximálny počet účastníkov: 20 osôb, info na avenalis11@gmail.com

 

Akcia na Fb: https://www.facebook.com/events/2293425914051145/