Podujatia Anjelskej školy

Archanjelské zasvätenie pre pokročilýchHeart 

pre absolventov základného cyklu Anjelskej školy

Pokračujúci cyklus duchovného vzdelávania, štyrI nové workshopy pre ďaľší duchovný rozvoj a harmonizáciu tela, ducha a duše v Bratislave, prihlášky do 20.9. na avenalis11@gmail.com

s možnosťou zabezpečiť nocľah v centre! Cena 25 eur

 
V piatok 28.9 2018 od 17.00 do 21.00
1.archanjelské zasvätenie v 9.vesmírnej čakre, v sídle Duše, práca s Božskou energiou a mojimi svetelnými sprievodcami a učiteľmi
 
V piatok 19..10. od 17.00 do 21.00
2.archanjelské zasvätenie v 10.vesmírno-zemskej čakre, zasvätenie v chráme Veľkého Ducha
 
V piatok 9. 11. od 17.00 do 21.00
3.archanjelské zasvätenie v portáloch 11.,12.a 13., spojenie s Božským otcom a matkou v zjednotenej čakre
 
V piatok 30,11. od 17.00 do 21.00
4.zasvätenie do kabalistického stromu života, jej sefír a archanjelských sprievodcov
 
Teší sa na vás Avenalis Heart 😇😍

 

Anjelské zasvätenie pre nových záujemcov

Milí milovníci anjelov a svetelných bytostí,

 milí kandidáti na Anjelské zasvätenie a schopností počuť, vidieť a cítiť vyššie svetelné bytosti máme každý z nás prirodzene v sebe, pretože sa s nimi rodíme ako Božské bytosti tu na Zemi. Hovoríme im vnútorné zmysly.

 Každý z nás ich však má inak rozvinuté, záleží na jeho osobnom duchovnom rozvoji a pláne Duše. Práve v Anjelskej škole si rozviniete tieto Vaše schopnosti a to zasvätením v štyroch stupňoch duchovného vzdelávania.

1.stupeń sa uskutoční v sobotu dňa 29.9 .2018 od 10.00 do 17.30
Zasvätenie Archanjelom Sandalfonom, Urielom, Gabrielom a Jofielom
V úvode do Anjelského zasvätenia budeme prebúdzať Vaše éterické, emocionálne a myšlienkové telá a čakry a komunikáciu 
s patričnými svetelnými bytosťami a Matkou Zem. Naučíme sa dobre uzemňovať a čerpať zo sily a informácií Matky Zeme. Aktivujeme svoju Zemskú čakru a koreńovy systém a previbrujeme na nové zemské frekvenie. Ukotvíme v spodných čakrách frekvencie 4. a 5. dimenzie a prijmeme ich nové kódy a informácie.

 

2.stupeń sa uskutoční v sobotu 3. 11. 2018 od 10.00 do 17.30
Zasvätenie Anjelom strážnym, Archanjelom Rafaelom, Chamuelom a Hanielom a Archanjelom Michaelom a Razielom
Druhý stupeň vzdelávania bude zameraný na naše astrálne telá a anjelov strážnych a aktiváciu Kristovho vedomia a vyšších čakier a svetelných tiel: duchovného a vesmírneho a komunikáciu s ich svetelnými sprievodcami, archanjelmi. Naučíme sa správne pracovať s kozmickou energiou, so svojou Božskou osou a naplno sa otvoríme jasnovideniu, jasnopočutiu a jasnocíteniu. Ukotvíme vo vyšších čakrách frekvencie 4. a 5. dimenzie a prijmeme ich nové kódy a informácie.

 

3.stupeň sa uskutoční v nedeľu dňa 8. 12 .2018 od 10.00 do 17.30
Zasvätenie archanjelom Zadkielom, Metatronom a Melchizedekom
Tretí stupeň definitívne otvorí náš lotus, koreňovú čakru a vyšší čakrový systém až po 12. čakru a aktivizuje naše spojenie s Vyšším Ja a vyššími svetelnými sprievodcami a učiteľmi. Prijmeme plán Duše a jej úlohy a nastúpime cestu Vyššieho duchovného učenia.

 

4. stupeň sa uskutoční v nedeľu dňa 12. 1. 2019 od 10.00 do 17.30
Zasvätenie Vyšším Zborom svetelných Majstrov a učiteľov
Vrcholom zasvätenia bude plná aktivácia tretieho oka a hviezdy Neba, prijatie Vyšších duchovných učiteľov a sprievodcov, reštartovanie vesmírneho a kozmického tela a svetelnej mriežky a práca so zlatým trojuholníkom, kompletné previbrovanie na energie 5 dimenzie.

 

Záujemca o Anjelské zasvätenie absolvuje všetky štyri celodňové workshopy, vždy jeden za mesiac, každý v cene 44 eur /podľa anjelskeho doporučenia/ v čase od 10.00 do 18.00 s obednou prestávkou v Anjelskej škole v Bratislave v LOTUS centre na SLáDKOVIčOVEJ UL.7, 2.poschodie, pracuje sa v skupinke do 10 ludí. Nájdete nás oproti Prezidentskému palácu, hneď prvá ulica za reštaruáciou Śtefánka na križovatke.

 

 
Počas obeda sem chodievame na teplé menu, obed nie je v cene, alebo si treba priniesť niečo so sebou. Potrebovať budete aj volnejšie, pohodlné oblečenie, pero, papier. K dispozícii bude čaj, káva.

 V prípade, ak by ste sa nemohli zúčastniť niektorého z termínov, je možné si ho nahradiť s inou skupinou 😍

aKCIA NA fB: https://www.facebook.com/events/256764858484666/

 

 

ANJELSKé SVETLO LIEčI-CELODŃOVý WORKSHOP PRE VEREJNOSť