Podujatia Anjelskej školy

Archanjelské zasvätenie pre pokročilýchHeart 

 

pre absolventov základného cyklu Anjelskej školy

 v piatok   8. 6. od 17.00 do 21.30

Cena: 44 eur

 

ANJELSKÁ ŠKOLA-rozvrh skupín:

 

 

3. ANJELSKÉ ZASVäTENIE - Heart
v nedeľu 27. 5. od 10.00 do 18.00 
v nedeľu  3. 6. od 10.00 do 18.00
 
   
     
4. ANJELSKÉ ZASVäTENIE - Heart
v nedeľu 10.6.  2018 od 10.00 do 18.00 
v nedelu 24.6. 2018 od 10.00 do 18.00
   
 

 

 

 

Anjelské zasvätenie pre nových záujemcov

Milí milovníci anjelov a svetelných bytostí,

 

 

 

milí kandidáti na Anjelské zasvätenie a schopností počuť, vidieť a cítiť vyššie svetelné bytosti máme každý z nás prirodzene v sebe, pretože sa s nimi rodíme ako Božské bytosti tu na Zemi. Hovoríme im vnútorné zmysly.

 

Každý z nás ich však má inak rozvinuté, záleží na jeho osobnom duchovnom rozvoji a pláne Duše. Práve v Anjelskej škole si rozviniete tieto Vaše schopnosti a to zasvätením v štyroch stupňoch duchovného vzdelávania.

 

 

 

1.stupeń sa uskutoční v sobotu dňa 23 .6 .2017 od 10.00 do 17.30

 

Zasvätenie Archanjelom Sandalfonom, Urielom, Gabrielom a Jofielom

 

V úvode do Anjelského zasvätenia budeme prebúdzať Vaše éterické, emocionálne a myšlienkové telá a čakry a komunikáciu

 

s patričnými svetelnými bytosťami a Matkou Zem. Naučíme sa dobre uzemňovať a čerpať zo sily a informácií Matky Zeme. Aktivujeme svoju Zemskú čakru a koreńovy systém a previbrujeme na nové zemské frekvenie. Ukotvíme v spodných čakrách frekvencie 4. a 5. dimenzie a prijmeme ich nové kódy a informácie.

 

 

 

2.stupeń sa uskutoční v sobotu 21. 7. 2018 od 10.00 do 17.30

 

Zasvätenie Anjelom strážnym, Archanjelom Rafaelom, Chamuelom a Hanielom a Archanjelom Michaelom a Razielom

 

Druhý stupeň vzdelávania bude zameraný na naše astrálne telá a anjelov strážnych a aktiváciu Kristovho vedomia a vyšších čakier a svetelných tiel: duchovného a vesmírneho a komunikáciu s ich svetelnými sprievodcami, archanjelmi. Naučíme sa správne pracovať s kozmickou energiou, so svojou Božskou osou a naplno sa otvoríme jasnovideniu, jasnopočutiu a jasnocíteniu. Ukotvíme vo vyšších čakrách frekvencie 4. a 5. dimenzie a prijmeme ich nové kódy a informácie.

 

 

 

3.stupeň sa uskutoční v sobotu dňa 18. 8 .2018 od 10.00 do 17.30

 

Zasvätenie archanjelom Zadkielom, Metatronom a Melchizedekom

 

Tretí stupeň definitívne otvorí náš lotus, koreňovú čakru a vyšší čakrový systém až po 12. čakru a aktivizuje naše spojenie s Vyšším Ja a vyššími svetelnými sprievodcami a učiteľmi. Prijmeme plán Duše a jej úlohy a nastúpime cestu Vyššieho duchovného učenia.

 

 

 

4. stupeň sa uskutoční v sobotu dňa 15. 9. 2018 od 10.00 do 17.30

 

Zasvätenie Vyšším Zborom svetelných Majstrov a učiteľov

 

Vrcholom zasvätenia bude plná aktivácia tretieho oka a hviezdy Neba, prijatie Vyšších duchovných učiteľov a sprievodcov, reštartovanie vesmírneho a kozmického tela a svetelnej mriežky a práca so zlatým trojuholníkom, kompletné previbrovanie na energie 5 dimenzie.

 

 

 

Záujemca o Anjelské zasvätenie absolvuje všetky štyri celodňové workshopy, vždy jeden za mesiac, každý v cene 44 eur /podľa anjelskeho doporučenia/ v čase od 10.00 do 18.00 s obednou prestávkou v Anjelskej škole v Bratislave v LOTUS centre na SLáDKOVIčOVEJ UL.7, 2.poschodie, pracuje sa v skupinke do 10 ludí. Nájdete nás oproti Prezidentskému palácu, hneď prvá ulica za reštaruáciou Śtefánka na križovatke.

 

 
Počas obeda sem chodievame na teplé menu, obed nie je v cene, alebo si treba priniesť niečo so sebou. Potrebovať budete aj volnejšie, pohodlné oblečenie, pero, papier. K dispozícii bude čaj, káva.

 

V prípade, ak by ste sa nemohli zúčastniť niektorého z termínov, je možné si ho nahradiť s inou skupinou 😍