Anjelská škola- I.cyklus, 4 zasvätenia pre nových záujemcov

Milí milovníci anjelov a svetelných bytostí ešte jedna príležitosť stať sa členom ANJELSKEJ ŠKOLY.....

 

milí kandidáti na Anjelské zasvätenie a schopností počuť, vidieť a cítiť vyššie svetelné bytosti máme každý z nás prirodzene v sebe, pretože sa s nimi rodíme ako Božské bytosti tu na Zemi. Hovoríme im vnútorné zmysly.
Každý z nás ich však má inak rozvinuté, záleží na jeho osobnom duchovnom rozvoji a pláne Duše. Práve v Anjelskej škole si rozviniete tieto Vaše schopnosti a to zasvätením v štyroch stupňoch duchovného vzdelávania.

 

1.stupeń sa uskutoční v sobotu 18.1.2020

od 10.00 do 16.30 - Zasvätenie Archanjelom Sandalfonom, Urielom, Gabrielom a Jofielom 🙂
V úvode do Anjelského zasvätenia budeme prebúdzať Vaše éterické, emocionálne a myšlienkové telá a čakry a komunikáciu
s patričnými svetelnými bytosťami a Matkou Zem. Naučíme sa dobre uzemňovať a čerpať zo sily a informácií Matky Zeme. Aktivujeme svoju Zemskú čakru a koreńovy systém a previbrujeme na nové zemské frekvenie. Ukotvíme v spodných čakrách frekvencie 4. a 5. dimenzie a prijmeme ich nové kódy a informácie.

2.stupeń sa uskutoční v nedeľu 15. 2. 2019

od 10.00 do 16.30 - Zasvätenie Anjelom strážnym, Archanjelom Rafaelom, Chamuelom a Hanielom a Archanjelom Michaelom a Razielom 💔

Druhý stupeň vzdelávania bude zameraný na naše astrálne telá a anjelov strážnych a aktiváciu Kristovho vedomia a vyšších čakier a svetelných tiel: duchovného a vesmírneho a komunikáciu s ich svetelnými sprievodcami, archanjelmi. Naučíme sa správne pracovať s kozmickou energiou, so svojou Božskou osou a naplno sa otvoríme jasnovideniu, jasnopočutiu a jasnocíteniu. Ukotvíme vo vyšších čakrách frekvencie 4. a 5. dimenzie a prijmeme ich nové kódy a informácie.

3.stupeň sa uskutoční v sobotu dňa 14. 3. 2020

od 10.00 do 16.30 - Zasvätenie archanjelom Zadkielom, Metatronom a Melchizedekom

Tretí stupeň definitívne otvorí náš lotus, koreňovú čakru a vyšší čakrový systém až po 12. čakru a aktivizuje naše spojenie s Vyšším Ja a vyššími svetelnými sprievodcami a učiteľmi. Prijmeme plán Duše a jej úlohy a nastúpime cestu Vyššieho duchovného učenia.

4. stupeň sa uskutoční v sobotu dňa 18. 4. 2020

od 10.00 do 17.00 - Zasvätenie Vyšším Zborom svetelných Majstrov a učiteľov
Vrcholom zasvätenia bude plná aktivácia tretieho oka a hviezdy Neba, prijatie Vyšších duchovných učiteľov a sprievodcov, reštartovanie vesmírneho a kozmického tela a svetelnej mriežky a práca so zlatým trojuholníkom, kompletné previbrovanie na energie 5 dimenzie.

Záujemca o Anjelské zasvätenie absolvuje všetky štyri celodňové workshopy, vždy jeden za mesiac,

každý v cene 44 eur /podľa anjelskeho doporučenia/ v čase od 10.00 do cca 17.00 s obednou prestávkou, pracuje sa v skupinke do 10 ľudí. Všetky workshopy sa uskutočnia 

v Košická 6, BA

Registrácia do stredy 31. 12. na avenalis11@gmail.com

 

Teší sa na vás AVENALIS HEART ♥️

 

 

 

 

Anajelská škola pre pokročilých - 2.CYKLUS

Milí milovníci anjelov a meditácie,

je tu pokračujúci druhý cyklus duchovného vzdelávania pre absolventov ZáKLADNéHO CYKLU ANJELSKEJ šKOLY,
štyrI nové workshopy pre ďaľší duchovný rozvoj a harmonizáciu tela, ducha a duše 

1.ARCHANJELSKÉ zasvätenie - v sobotu 16.11.2019
od 10.00 do 16.30 na Košickej 6
Na úvod si zopakujeme meditáciu na základných sedem čakier a ukotvenie v Matke Zemi a poputujeme do 9.vesmírnej čakry, sídla našeho vyššieho JA a Duše a do najvyšších čakier svetelného systému, budeme putovať cez Vyššie Ja do čakier 10. - 12. až 13 zjednotenej čaky a mapovať ich a zároveň pracovať s Božskou energiou a vyššími svetelnými sprievodcami a učiteľmi a liečiť sa.

V 2. ARCHANJELSKOM zasvätení sa oboznámime s horizontálnymi svetelnými kruhmi ľudskej aury a ich a svetlom a významom, budeme meditovať vo vysokých frekvenciách ich svetla a spoznávať ich. Zároveň tým budeme svoju auru posiľňovať a čistiť a tým sa bude previbrovávať na vyššie frekvencie.

V 3. ARCHANJELSKOM zasvätení sa naučíme viac o aure a 12 svetelných kanáloch - meridiánoch, ktorými prúdi kozmická, božská energia a najdôležitejšie body na týchto dráhach, ktoré schovávajú dôležité informácie a tajomstvá našej vnútornej sily a zdravia.
Predstavíme si aj najstaršie učenie o svetelnej štruktúre človeka - KABALE.

V 4. ARCHANJELSKOM zasvätení budeme pokračovať v štúdiu KABALY a Stromu života, naučíme sa všetko základné o desiatich sefirách, kruchoch svetla a strážcoch, archanjeloch, ktorí ich strážia, ako aj významoch sefír, ako vplývajú na naše fyzické, duševné a duchovné zdravie. Budeme sa do nich ponárať a vibrovať na veľmi vysokých frekvenciách. Táto vysoká škola svetla nie je pre každého.....po prečítaní týchto riadkov bude samotná Vaša duša cítiť, či je pripravená tieto informácie prijať a či sa chce posunúť do vyšších úrovní vedomia.
Termíny ďaľších troch zasvätení si dohodneme osobne na prvom stretnutí. Teší sa na Vás
AVENALIS
Registrácia do 10.11. na avenalis11@gmail.com

Cena jedného workshopu: 55 eur

Teší sa na vás Avenalis Heart 😇😍

AKCIA NA fB: https://www.facebook.com/events/542312859645173

Anjelská škola pre pokročilých - 3. CYKLUS

Milí absolventi 1. a 2.cyklu Anjelskej školy,

zažívame finálnu etapu trasformácie a vzostupu, ľudia cítia vzostupné symptómy, Zem sa rapídne mení, rýchlosť stúpa....vstúpili sme na prahu nového roka do nového cyklu zlatého svetla a naše fyzické telá a duše dostávajú zabrať....  no energie budú ešte gradovať a konfrontovať nás na všetkých úrovniach....nezostáva nám nič iné len ďalej na sebe pracovať,a spoznávať novú dobu a jej energie, neustále sa očisťovať, meditovať, cvičiť a vybalansovávať sa.....sú okolo nás viditeľní aj neviditeľní sprievodcovia svetla a pomáhajú nám previbrovávať a posilniť svoju auru, čakry a naše spojenie s najvyššou silou....budeme pracovať s Modrým Božským lúčom nášho otca stvoriteľa, s jeho ženským aspektom, s diamantovým transformačným svetlom a všetkými svetelnými sprievodcami Vzostupu a so všetkými jeho aspektami, aby náš každodenný život bol naplnený a v harmónii v nasledovných termínoch: prvé stretnutie sa uskutoční

v sobotu 7.12.2019 od 10.00 do 17.00, ďaľšie termíny si skupina dohodne na prvom stretnutí 💔 miesto: Košická 6

CENA: 66 EUR

Potvrďte prosím váš záujem do 15.11. na avenalis11@gmail.com

 AKCIA NA FB: https://www.facebook.com/events/2584286868524130/

Podujatia Anjelskej školy-rozvrh skupín

 

Anjelská škola pre začiatočníkov a mierne pokročilých:  

I.anjelské zasvätenie - nová skupina

v sobotu 23.3. 2019 od 10.00 do 16.30 👍

Akcia na Fb:  https://www.facebook.com/events/392119035063242/

prihlášky do 15.11.2019  cena: 44 eur

Miesto: Košická 6

 

Anjelská škola pre začiatočníkov :  3.anjelské zasvätenie - 

v nedeľu 24. 11. 2019 od 10.00 do 16.30 😋

Akcia na Fb:  https://www.facebook.com/events/530795697724552/permalink/530796311057824/

potvrdenie účasti do 10.11.2019  cena: 44 eur

Miesto: na Košickej 6

 

Anjelská škola pre pokročilých  2. cyklus  🙂 

v sobotu : 16. 11. 2019 od 10.00 do 16.30

Akcia na Fb: https://www.facebook.com/events/542312859645173

prihlášky do 31.10.2019    cena : 55 eur

Miesto: oznámim pre registrácii

 

Anjelská škola pre pokročilých  3. cyklus ❤  

v sobotu : 7.12. 2019 od 10.00 do 17.00 

Akcia na Fb: https://www.facebook.com/events/2584286868524130/

prihlášky do 15.11. 2019   cena: 66 eur

Miesto: Košická 6