Anjelská škola- I.cyklus, zasvätenie pre nových záujemcov

 

Milí milovníci anjelov a svetelných bytostí,

milí kandidáti na Anjelské zasvätenie a schopností počuť, vidieť a cítiť vyššie svetelné bytosti máme každý z nás prirodzene v sebe, pretože sa s nimi rodíme ako Božské bytosti tu na Zemi. Hovoríme im vnútorné zmysly.
Každý z nás ich však má inak rozvinuté, záleží na jeho osobnom duchovnom rozvoji a pláne Duše. Práve v Anjelskej škole si rozviniete tieto Vaše schopnosti a to zasvätením v štyroch stupňoch duchovného vzdelávania.

1.stupeń sa uskutoční v sobotu dňa 23 .3 .2019 od 10.00 do 17.30
Zasvätenie Archanjelom Sandalfonom, Urielom, Gabrielom a Jofielom
V úvode do Anjelského zasvätenia budeme prebúdzať Vaše éterické, emocionálne a myšlienkové telá a čakry a komunikáciu 
s patričnými svetelnými bytosťami a Matkou Zem. Naučíme sa dobre uzemňovať a čerpať zo sily a informácií Matky Zeme. Aktivujeme svoju Zemskú čakru a koreńovy systém a previbrujeme na nové zemské frekvenie. Ukotvíme v spodných čakrách frekvencie 4. a 5. dimenzie a prijmeme ich nové kódy a informácie.

2.stupeń sa uskutoční v sobotu 27. 4. 2019 od 10.00 do 17.30
Zasvätenie Anjelom strážnym, Archanjelom Rafaelom, Chamuelom a Hanielom a Archanjelom Michaelom a Razielom
Druhý stupeň vzdelávania bude zameraný na naše astrálne telá a anjelov strážnych a aktiváciu Kristovho vedomia a vyšších čakier a svetelných tiel: duchovného a vesmírneho a komunikáciu s ich svetelnými sprievodcami, archanjelmi. Naučíme sa správne pracovať s kozmickou energiou, so svojou Božskou osou a naplno sa otvoríme jasnovideniu, jasnopočutiu a jasnocíteniu. Ukotvíme vo vyšších čakrách frekvencie 4. a 5. dimenzie a prijmeme ich nové kódy a informácie.

3.stupeň sa uskutoční v sobotu dňa 25. 5 .2019 od 10.00 do 17.30
Zasvätenie archanjelom Zadkielom, Metatronom a Melchizedekom
Tretí stupeň definitívne otvorí náš lotus, koreňovú čakru a vyšší čakrový systém až po 12. čakru a aktivizuje naše spojenie s Vyšším Ja a vyššími svetelnými sprievodcami a učiteľmi. Prijmeme plán Duše a jej úlohy a nastúpime cestu Vyššieho duchovného učenia.

4. stupeň sa uskutoční v nedeľu dňa 22. 6. 2019 od 10.00 do 17.30
Zasvätenie Vyšším Zborom svetelných Majstrov a učiteľov
Vrcholom zasvätenia bude plná aktivácia tretieho oka a hviezdy Neba, prijatie Vyšších duchovných učiteľov a sprievodcov, reštartovanie vesmírneho a kozmického tela a svetelnej mriežky a práca so zlatým trojuholníkom, kompletné previbrovanie na energie 5 dimenzie.

Záujemca o Anjelské zasvätenie absolvuje všetky štyri celodňové workshopy, vždy jeden za mesiac, každý v cene 44 eur /podľa anjelskeho doporučenia/ v čase od 10.00 do 18.00 s obednou prestávkou v Anjelskej škole v Bratislave v LOTUS centre na Mlynských Nivách 34, pracuje sa v skupinke do 10 ludí. Najbližšia zastávka Košická trolejbusov 202,212, možnosť parkovania. Registrácia do 15.3. na avenalis11@gmail.com



Archanjelské zasvätenie - 2.CYKLUS pre pokročilých NOVá SKUPINA !!

Nový cyklus štyroch celodňových workshopov, duchovného vzdelávania Anjelskej školy v Bratislave, iba pre absolventov 1. cyklu, info a prihlášky do 15.2. na avenalis11@gmail.com

 

V nedeľu 24.FEBRUÁRA od 15.00 do 19.30
Opakovanie I.cyklu, presvetlenie čakier a svetelných tiel svetlom archanjelov, práca s 8. a 9. čakou Vyššieho Ja, liečenie cez Vyššie Ja a mapovanie vyšších čakier 10. - 12. až 13 zjednotenej čakry

V nedeľu 24.MARCA od 15.00 do 19.30
Bližšie zoznámenie sa s mojou aurou, s jej svetelnými kruhmi a svetlom, ktoré obsahujú, meditácia na posiľnenie celej aury, previbrovanie na vyššie frekvencie

V nedeľu 28.APRíLA od 15.00 do 19.30
mapovanie 12 svetelných meridánov a ich kľučových bodov, zoznámenie sa so Stromom života podľa učenia Kabaly

V nedeľu 26.MÁJA od 15.00 do 19.30
Pohľad na svetelnú štruktúru človeka podľa Kabalistické stromu života, práca so svetelnými kruhmi, sefírami a ich svetelnými sprievodcami - I. časť

V nedeľu 9.JÚNA od 15.00 do 19.30
Pohľad na svetelnú štruktúru človeka podľa Kabalistické stromu života, práca so svetelnými kruhmi, sefírami a ich svetelnými sprievodcami - II. časť, záver II cyklu vzdelávania

Upozornenie: toto vzdelávanie je iba pre absolventov I.cyklu Anjelskej školy ♥️🙏☺️ cena: 33 EUR

Teší sa na vás Avenalis Heart

Archanjelské zasvätenie - 3.transformačný CYKLUS

Milí absolventi 1. a 2.cyklu Anjelskej školy,

zažívame fínálnu etapu trasformácie a vzostupu, ľudia cítia vzostupné symptómy, Zem sa rapídne mení, rýchlosť stúpa....vstúpili sme na prahu nového roka do nového cyklu zlatého svetla a naše fyzické telá a duše dostávajú zabrať....  no energie budú ešte gradovať a konfrontovať nás na všetkých úrovniach....nezostáva nám nič iné len ďalej na sebe pracovať,a spoznávať novú dobu a jej energie, neustále sa očisťovať, meditovať, cvičiť a vybalansovávať sa.....sú okolo nás viditeľní aj neviditeľní sprievodcovia svetla a pomáhajú nám previbrovávať a posilniť svoju auru, čakry a naše spojenie s najvyššou silou....budeme pracovať s Modrým Božským lúčom nášho otca stvoriteľa, s jeho ženským aspektom, s diamantovým transformačným svetlom a všetkými svetelnými sprievodcami Vzostupu a so všetkými jeho aspektami, aby náš každodenný život bol naplnený a v harmónii v nasledovných termínoch:

v sobotu 13.4. , 11.5., 8.6. a 29.6. od 10.00 do 17.30

Potvrďte prosím váš záujem do 10.4. na avenalis11@gmail.com

 AKCIA NA FB:https://www.facebook.com/events/382794935786033/

Podujatia Anjelskej školy-rozvrh skupín

 

Anjelská škola začiatočnícka skupina: I.anjelské zasvätenie

v sobotu 23.3. 2019 od 10.00 do 17.30 Thumbs up

Akcia na Fb:

https://www.facebook.com/events/549004042238705/

prihlášky do 15.3.2019 na avenalis11@gmail.com

 

 

Archanjelské zasvätenie II cyklus Smile nová skupina 

v nedeľu : 24.2.2019 od 15.00 do 19.30

https://www.facebook.com/events/346786542808842/

prihlášky do 15.2. 2019

 

Archanjelské zasvätenie III. cyklus Heart nová skupina

v sobotu : 13.4. 2019 od 10.00 do 17.30 

prihlášky do 10.4. 2019

https://www.facebook.com/events/382794935786033/

 

ANJELSKé SVETLO LIEčI-CELODŃOVý WORKSHOP PRE VEREJNOSť v sobotu 2.marca 2019

Srdečná pozvánka na anjelský deň s AVENALIS HEART...
Anjelské svetlo lieči /pre záujemcov aj bez skúseností /

Program:

10,00 – 13,00 - Úvodný anjelský kruh, práca so svetlom - Zoznámenie sa so svetlom anjelov a ochranným svetlom svetelných strážcov - Anjelská meditácia s anjelom strážnym, vstup do chrámu duše - Anjelské liečenie 
13,00 – 14,00 Obed (kompletné menu) 
14,00 – 17,00 - Anjelské prosby, želania, afirmácie - Návod, ako správne komunikovať s anjelmi - Výklad anjelských kariet, posolstvo pre každého účastníka kurzu - Anjelský channeling, ako dostávať odpoveď na každú otázku - Anjelská meditácia srdca, meditácia nebo – zem, komunikácia so srdcom Zeme

Lektor: Avenalis Heart Cena: 36,- Eur (v cene je obed)

adresa a miesto kurzu: hotel Tatra, nám. 1. Mája 5, Bratislava 


Počet účastníkov je obmedzený na 20 osôb.

Záujemcovia o kurz sa môžu prihlásiť na tel. čísle redakcie: 0905 382 901 ♥️