ANJELSKÁ ŠKOLA pre začiatočníkov-v sobotu 18.4. od 10.00 do 16.30

 

Milí milovníci anjelov a svetelných bytostí ešte jedna príležitosť stať sa členom ANJELSKEJ ŠKOLY.....

 

milí kandidáti na Anjelské zasvätenie a schopností počuť, vidieť a cítiť vyššie svetelné bytosti máme každý z nás prirodzene v sebe, pretože sa s nimi rodíme ako Božské bytosti tu na Zemi. Hovoríme im vnútorné zmysly.
Každý z nás ich však má inak rozvinuté, záleží na jeho osobnom duchovnom rozvoji a pláne Duše. Práve v Anjelskej škole si rozviniete tieto Vaše schopnosti a to zasvätením v štyroch stupňoch duchovného vzdelávania.

 

1.stupeń sa uskutoční v nedeľu 19.4. 2020 od 10.00 do 16.30
ak sa naplní skupina, minimálne 5 záujemcov

Zasvätenie Archanjelom Sandalfonom, Urielom, Gabrielom a Jofielom

V úvode do Anjelského zasvätenia budeme prebúdzať Vaše éterické, emocionálne a myšlienkové telá a čakry a komunikáciu
s patričnými svetelnými bytosťami a Matkou Zem. Naučíme sa dobre uzemňovať a čerpať zo sily a informácií Matky Zeme. Aktivujeme svoju Zemskú čakru a koreńovy systém a previbrujeme na nové zemské frekvenie. Ukotvíme v spodných čakrách frekvencie 4. a 5. dimenzie a prijmeme ich nové kódy a informácie.

 

2.stupeń sa uskutoční v sobotu. 23.5. 2020 od 10.00 do 16.30
Zasvätenie Anjelom strážnym, Archanjelom Rafaelom, Chamuelom a Hanielom a Archanjelom Michaelom a Razielom
Druhý stupeň vzdelávania bude zameraný na naše astrálne telá a anjelov strážnych a aktiváciu Kristovho vedomia a vyšších čakier a svetelných tiel: duchovného a vesmírneho a komunikáciu s ich svetelnými sprievodcami, archanjelmi. Naučíme sa správne pracovať s kozmickou energiou, so svojou Božskou osou a naplno sa otvoríme jasnovideniu, jasnopočutiu a jasnocíteniu. Ukotvíme vo vyšších čakrách frekvencie 4. a 5. dimenzie a prijmeme ich nové kódy a informácie.

 

3.stupeň sa uskutoční v sobotu dňa 20. 6 .2020 od 10.00 do 16.30
Zasvätenie archanjelom Zadkielom, Metatronom a Melchizedekom
Tretí stupeň definitívne otvorí náš lotus, koreňovú čakru a vyšší čakrový systém až po 12. čakru a aktivizuje naše spojenie s Vyšším Ja a vyššími svetelnými sprievodcami a učiteľmi. Prijmeme plán Duše a jej úlohy a nastúpime cestu Vyššieho duchovného učenia.

 

4. stupeň sa uskutoční v sobotu dňa 25. 7. 2020 od 10.00 do 16.30
Zasvätenie Vyšším Zborom svetelných Majstrov a učiteľov
Vrcholom zasvätenia bude plná aktivácia tretieho oka a hviezdy Neba, prijatie Vyšších duchovných učiteľov a sprievodcov, reštartovanie vesmírneho a kozmického tela a svetelnej mriežky a práca so zlatým trojuholníkom, kompletné previbrovanie na energie 5 dimenzie.

 

Záujemca o Anjelské zasvätenie absolvuje všetky štyri celodňové workshopy, vždy jeden za mesiac, každý v cene 44 eur /podľa anjelskeho doporučenia/ s obednou prestávkou v Centre na Košickej 6 v Bratislave, pracuje sa v skupinke do 10 ludí.

V prípade ak Vám niektorí s termínov nevyhovuje je možné ho absolvovať s inou skupinou. 🙂

 

 

Registrácia do 10.4. na avenalis11@gmail.com

 

Teší sa na vás AVENALIS HEART ♥️

AKCIA NA FB: https://www.facebook.com/events/513588599296865/permalink/513591042629954/

 ANJELSKá šKOLA NA YOUTUBE

https://www.youtube.com/playlist?list=PLv7_fmLPieFBb8Tp3gBlNYIvnhC4UVbdF