1.- 5 MÁJ 2019

ŽIVA - zjednocujúci slovanský festival

Verejné
 
Milí priatelia,
 
s radosťou vás oboznamujeme, že sa v dňoch 1 až 5.mája 2019 uskutoční na Slovensku Prvý zjednocujúci slovanský festival v Bratislave, Nitre a Hronskom Beňadiku. Bude sviatkom a oslavou všetkých Slovanov....
 
Radi by sme vás srdečne pozvali na toto ojedinelé podujatie, kde sa stretnú predstavitelia slovanskej kultúry z rôznych krajín /zo Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny a ďaľších/
 
Festival začne v stredu 1.mája 2019 v Bratislave na Mlynských Nivách 34 a počas celého dňa sa budú konať prezentácie, prednášky, workshopy a predajná výstava remeselnej a ľudovej tvorby a umenia.
 
Vstupné : 27 eur, študenti, dôchodcovia 25 eur, dôchodcovia, deti do 14 rokov a invalidi zdarma
Predpredaj vstupeniek do konca marca : 25 eur, študenti, dôchodcovia 23 eur
Pri kúpe od 4 vstupeniek vyššie : v cene 20 eur !!
Radi by sme vás touto cestou oslovili, pozvali vás medzi nás, aby sme spoločne zdieľali a dozvedeli sa viac o našich predkoch, starých Slovanoch, preto budete svedkami celej rady prednášok, vystúpení a umenia, ktoré poteší naše srdcia i myseľ. Našou snahou je priniesť pokiaľ možno čo najhodnovernejšie a najbohatšie intormácie o Slovanstve v našej krajine a na územiach Starých Slovanov a o Slovanskej únii.
 
2.mája budeme svedkami hradnej slovanskej slávnosti v Hronskom Beňadiku a v piatok 3.mája programu Po stopách starých Slovanov v Nitrianskom polnohospodárskom múzeu.
 
4. a 5.mája v Bratislave predstavíme workshop starých slovanských techník hlavným volchom Slovanstva na Ukrajine Vladimírom Kurovskim, s rituálom pomenovania a zasvätenia do staroslovanskej ŽIVY.
 
Cena 2.dňového workshopu s prekladom do slovenského jazyka :
250 eur, nutná včasná registrácia na lotuscentrumstaremesto@gmail.com
 
 
Pri príležitosti tejto veľkej akcie oficiálne premenujeme naše centrum na ŽIVA. Budeme vďační ak sa ku nám pridáte a budete zdieľať toto úžasné podujatie s vašimi priateľmi.Heart
 
V prípade záujmu o účasť, či prezentáciu, alebo predajný stolík,
kontaktuje nás, tešíme sa na stretnutie
 
Tím Združenia RODOSVET